Hírek

Interaktív térkép

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Határtalanul pályázat keretén belül támogatott kirándulásainak helyszínei már egy interaktív térkép formájában is bejárhatók, mely a menüsoron a "Térkép a barangolásokról" menüponton keresztül érhető el.

Határtalanul kirándulás 2022.08.27-31.

HAT/1/4/2022

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 53 diákja és 5 kisérőjük 2022.08.27-31. között Felvidéken vett részt Határtalanul kiránduláson a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával.


A kirándulás első napján a kunszentmiklósi indulás után Kassára vezetett utunk, ahol a városnézést a Jakab-palotánál kezdtük, majd megtekintettük a Rodostói-házat. Egy rövid séta után a Szent Erzsébet székesegyházhoz jutottunk, ahol szerettük volna megtekinteni és megkoszorúzni a Rákóczi-kriptában a fejedelem szarkofágját, de a szombati napon esküvő volt a templomban, ezért csak a templom belsőjét tudtuk megcsodálni egy rövid időre. A Dóm megismerése után Márai Sándor szülőházához vettük az irányt és egy rövid idegenvezetés után körbejártuk a kiállítást, majd megkoszorúztuk az író szobrát.

Kassa után Betlérre utaztunk, ahol megcsodálhattuk az Andrássy-mauzóleumot, és egy koszorúval megemlékeztünk Andrássy grófról és feleségéről. A koszorúzást követően megtekintettük a gróf Andrássy Dénes és nejének Franciska grófnénak a tiszteletére emelt emléktáblát. Egy rövid gyalogtúra során az emléktáblától felsétáltunk a krasznahorkai várhoz, ami sajnos még mindig zárva van. A bátrabbak körbe is sétálták a várat. A nap végén elfoglaltuk a szállásunkat.


A második nap reggelén a Szádelői völgyben tettünk egy hosszú és fárasztó túrát, ami a Pazar kilátásnak is köszönhetően is nagyon-nagy élményt nyújtott. A túra végeztével elindultunk Csetnek felé, ahol megismerkedtünk az evangélikus templommal és annak történetével, majd Betléren az Andrássy kastély kertjében pihentünk ki a túra fáradalmait, valamint lehetőség volt a kastély megtekintésére.


A harmadik napot Lőcse városában kezdtük, ahol megtekintettük a városházát és a benne található kiállításokat, majd az esős időben elutaztunk Késmárkra. Sajnos a nemzeti ünnep miatt nem tudtuk megtekinteni a különleges fatemplomot és az evangélikus templomba se tudtunk bemenni. A városban töltött idő során viszont sikerült körbejárni a várat és a benne kialakított kiállításokat is meg tudtuk tekinteni. A vár körbejárása után megkoszorúztuk gróf Thököly Imre lovasszobrát. A napot a Szlovák paradicsomban fejeztük be egy kalandos túrán, ami során meglátogattuk a Tamásfalvi kilátót és gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában.


A negyedik napon Rimaszombat felé vettük az irányt, ahol bejárhattuk a helyi református gimnáziumot és megismerkedhettünk azzal, hogy milyen a felvidéki magyar diákok mindennapjai. A gimnázium megtekintése után átsétáltunk a helyi református általános iskola épületéhez is, majd röviden megemlékeztünk Tompa Mihályról.

Rimaszombat után a Gombaszögi cseppkőbarlangot jártuk be és csodáltuk meg az évmilliók alatt kialakult törékeny képződményeket. A napunk ezzel viszont még nem ért véget, A programunk Rozsnyón folytatódott, ahol a helyi bányászati múzeum kiállításain keresztül megtudhattuk, hogy milyen volt a bányászok élete. A rozsnyói főtér felé vezető utunkon megemlékeztünk Kossuth Lajosról, majd megkoszorúztuk nagy költőnk, Petőfi Sándor emléktábláját. Napunkat a szállásunkon hagyomány őrző íjászattal fejeztük be.


Az utolsó napon először Alsósztregovára utaztunk, ahol a Madách-kastélyban megismertük nagyköltőnk Madách Imre életét és megtekintettük a fő művének, Az ember tragédiájának szentelt kiállítást. A kastélytól egy rövid séta után megemlékeztünk Madách Imréről a kastélyparkban található síremléknél.

Alsósztregova után Fülek következett, ahol a vár bevétele előtt bejártuk a légvédelmi bunkert és megnéztük az ott kialakított kiállítást. A hűs túra után a város és a vár történetét ismerhettük meg a több szinten kronológiai sorrendben.

A füleki órák után utunk hazavezetett Kunszentmiklósra, hogy élményekkel telve készüljünk a másnapi tanévkezdésre.

Faragó Imre Gábor

igazgatóhelyettes, projektvezető

Fotóalbum a kirándulásról

Baksays diákok a Felvidéken 

HAT-KP-1-2021/1-000871 Baksaysok II. Rákóczi nyomában

HAT-KP-1-2021/1-000985 Baksays Gimnazisták II. Rákóczi nyomában

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul program keretében iskolánk hetedik évfolyamáról az általános iskolai és a gimnáziumi osztályunk is sikeres pályázatot nyújtott be. Mindkét sikeres pályázat egyaránt a Felvidéket célozta meg.

Az osztályok 2022. május 18-22. között utaztak ki, hogy a táj szépsége mellett elszakadt országrészünk történelmi jelentőségét is alaposabban megismerhessék.

Sűrű és egyben érdekes programban vehettek részt a diákok és az őket kísérő pedagógusok. Az első napon Fülek várának megtekintése után Rozsnyón töltöttek el egy kis időt a helyi bányászati múzeumban, majd egy rövid túra során felkapaszkodtak a Kálvária-dombra, ahonnan a Sajó-völgy panorámáját csodálhatták meg.

Berzétei szállásuk elfoglalása előtt felsétáltak Krasznahorka várához. A rövid séta közben megtekintették a vár alatti erdőben elhelyezett Andrássy emléktáblát. Este a szálláson a gimnáziumi osztályunk tanulói kézműves foglalkozáson vehettek részt, általános iskolai tanulóink pedig íjászkodásban mérték össze tudásukat.

A második napon Kassa felé vették az irányt, ahol felkeresték Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói házának pontos másolatát és megkoszorúzták az udvaron látható szobrát. Ezek után a kassai dóm kriptájában himnuszunk eléneklésével megemlékeztek a nagyságos fejedelemről, valamint édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról és gróf Bercsényi Miklósról. A bensőséges pillanatok után egy rövid szabadidőt kaptak, hogy erőt tudjanak gyűjteni a nap további részéhez. Buszra szállva Sáros várát vették be a kalandra éhes fiatalok. A várhoz egy rövid gyalogtúra vezetett. A hegytetőre érve mindenki megpihent, voltak azonban olyanok, akik nem elégedtek meg ennyivel és meg szerették volna hódítani a vártornyot is. Helyi idegenvezetőjükkel egy rövid történelmi túrát téve felkaptattak a torony tetejére, ahonnan egészen a Zempléni hegységig el lehetett látni. A fárasztó túra végeztével visszatértek a buszhoz és egyúttal a szállásra is.

Harmadik napon a délelőttöt a Szádelői-völgy bebarangolásával kezdték, ami egy könnyed 11 km-es séta volt az erdő árnyékában. Az előző naphoz hasonlóan volt néhány bátor jelentkező, akik felkapaszkodtak az egyik kilátó sziklára, hogy gyönyörködhessenek az eléjük táruló látványban. A túra után megtekintették Betléren az Andrássy mauzóleumot és egyúttal meg is koszorúzták Andrássy Franciska és Dénes sírját. A nap ezzel még nem fejeződött be: Csucsomra látogattak, ahol megtekintették és néhányan ki is próbálták, hogy milyen volt régen a bányászélet. A szállásra visszatérve ezen a napon a gimnáziumi osztályunk diákjai ismerkedtek meg az íjászkodással. Általános iskolai osztályunk pedig kézműves foglalkozáson vett részt, majd ezután vendéglátójuk Mudi Róbert nagytiszteletű úr mutatta be a berzétei református gyülekezet életét, valamint a középkori erődített vártemplomot.

Negyedik napjukon Késmárkon megtekintették az UNESCO Világörökség részét képző fatemplomot, majd az evangélikus templomban megkoszorúzták gróf Thököly Imre szarkofágját és elszavalták a szózatot. A koszorúzás után elsétáltak a főtérre, ahol néhányan megismerkedtek a szégyenketreccel, majd a jó időben fagyizással töltöttek el egy kis időt. A rövidre szabott szabadidő után a vár felé vették az irányt, ahol megkoszorúzták Thököly Imre gróf ezévben leleplezett lovasszobrát. A vár udvarán egy rövid történelmi kitekintésben volt részük mielőtt buszra szállva Lőcse felé vették az irányt. Lőcsén egy rövid séta után a városkaputól megtekintették a régi városházát és termeit végigjárva megismerhették történetét. A város után a Mária-hegyre kapaszkodtak fel, ahol a Mária templom tövében található réten elcsendesedve gyönyörködhettek a Szepesség lenyűgöző panorámájában. A nap utolsó programja a márkusfalvi Máriássy kastély meglátogatása volt, ahol megtekintették a nyári-lak gyönyörű freskói alatt az egyedülálló billentyűs hangszerkiállítást, valamint a kastélyt és a benne található kiállítást. A kiállítások után felsétáltak a falu felett magasodó vár romjaihoz.

Az utolsó napon a szállást elhagyva a Szilicei fennsíkon egy rövid erdei séta során felkeresték a szilicei jégbarlangot, majd Rimaszombatra utaztak, ahol először megtekintették Ferenczy István szobrászművész sírhelyét, majd a református templomban a város és a gyülekezet rövid történetét hallgathatták meg. A templomi látogatásukat iskolánk himnuszának eléneklésével zárták. Kirándulásuk záró mozzanata a Gömöri múzeum felkeresése volt, ahol megtekintették a Gömörség történetét bemutató tárlatokat.

Diákjaink a Határtalanul program keretén belül kissé fáradtan, de élményekkel telve tértek haza az ötnapos Felvidéken eltöltött kirándulásról.

Fotóalbum a kirándulásról

Faragó Imre Gábor

igazgatóhelyettes, projektvezető


Radnóti nyomában

2022. február 10-én és 11-én a Magyarság Háza szervezésében volt tanárunk és öregdiákunk, Tóth Péter Lóránt Radnóti nyomában című verses műsorát adta elő diákjaink és tanáraink részére. A műsoron részt vettek a 2021. augusztusában és szeptemberében Határtalanul pályázat keretében erdélyi kiránduláson részt vevő 8. és 12. évfolyamos diákjaink, valamint a Felvidékre készülő 7., 9. és 11. évfolyamos tanulók is.

Határtalanul! kirándulásaink 2021-ben

HAT-20-01-0447 Baksays hetedikesek hetedhét mondák nyomában

HAT-20-03-0151 Tizenegyedikes Baksaysok erdélyi legendák nyomában

Iskolánk nyolcadik és tizenkettedik évfolyamon tanuló diákjai az őket kisérő tanárokkal a nyár végén 2021. augusztus 27-31. és 2021. szeptember 04-08. között erdélyi utazáson vettek részt a Határtalanul pályázat keretében.

Az ötnapos kirándulások során sok látványosságot, érdekességet tekinthettek meg. Megismerhették a Böjte Csaba nevével fémjelzett Szent Ferenc alapítvány életét Déván, Vajdahunyadon megtekintették a „Várak királyát”, Fehérgyházán tiszteletüket tették a helyi Petőfi múzeumban, gyönyörködhettek a természet csodáiban a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál, valamint a tordai sóbányában. Korondon élőben is láthatták a helyi kézműves mesterek bemutatóját.

Nemcsak a természeti és épített látványosságokkal, hanem a történelmi eseményekkel is mélyebb kapcsolatba kerülhettek a segítőkész helyieknek köszönhetően.

Az utazás során a gyerekek jártak még többek között Aradon, Nagyszebenben, Medgyesen, Fehéregyházán, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen, Kolozsvárott és Kőrösfőn is.