2022

Határtalanul kirándulás 2022.08.27-31.

HAT/1/4/2022

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 53 diákja és 5 kisérőjük 2022.08.27-31. között Felvidéken vett részt Határtalanul kiránduláson a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával.


A kirándulás első napján a kunszentmiklósi indulás után Kassára vezetett utunk, ahol a városnézést a Jakab-palotánál kezdtük, majd megtekintettük a Rodostói-házat. Egy rövid séta után a Szent Erzsébet székesegyházhoz jutottunk, ahol szerettük volna megtekinteni és megkoszorúzni a Rákóczi-kriptában a fejedelem szarkofágját, de a szombati napon esküvő volt a templomban, ezért csak a templom belsőjét tudtuk megcsodálni egy rövid időre. A Dóm megismerése után Márai Sándor szülőházához vettük az irányt és egy rövid idegenvezetés után körbejártuk a kiállítást, majd megkoszorúztuk az író szobrát.

Kassa után Betlérre utaztunk, ahol megcsodálhattuk az Andrássy-mauzóleumot, és egy koszorúval megemlékeztünk Andrássy grófról és feleségéről. A koszorúzást követően megtekintettük a gróf Andrássy Dénes és nejének Franciska grófnénak a tiszteletére emelt emléktáblát. Egy rövid gyalogtúra során az emléktáblától felsétáltunk a krasznahorkai várhoz, ami sajnos még mindig zárva van. A bátrabbak körbe is sétálták a várat. A nap végén elfoglaltuk a szállásunkat.


A második nap reggelén a Szádelői völgyben tettünk egy hosszú és fárasztó túrát, ami a Pazar kilátásnak is köszönhetően is nagyon-nagy élményt nyújtott. A túra végeztével elindultunk Csetnek felé, ahol megismerkedtünk az evangélikus templommal és annak történetével, majd Betléren az Andrássy kastély kertjében pihentünk ki a túra fáradalmait, valamint lehetőség volt a kastély megtekintésére.


A harmadik napot Lőcse városában kezdtük, ahol megtekintettük a városházát és a benne található kiállításokat, majd az esős időben elutaztunk Késmárkra. Sajnos a nemzeti ünnep miatt nem tudtuk megtekinteni a különleges fatemplomot és az evangélikus templomba se tudtunk bemenni. A városban töltött idő során viszont sikerült körbejárni a várat és a benne kialakított kiállításokat is meg tudtuk tekinteni. A vár körbejárása után megkoszorúztuk gróf Thököly Imre lovasszobrát. A napot a Szlovák paradicsomban fejeztük be egy kalandos túrán, ami során meglátogattuk a Tamásfalvi kilátót és gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában.


A negyedik napon Rimaszombat felé vettük az irányt, ahol bejárhattuk a helyi református gimnáziumot és megismerkedhettünk azzal, hogy milyen a felvidéki magyar diákok mindennapjai. A gimnázium megtekintése után átsétáltunk a helyi református általános iskola épületéhez is, majd röviden megemlékeztünk Tompa Mihályról.

Rimaszombat után a Gombaszögi cseppkőbarlangot jártuk be és csodáltuk meg az évmilliók alatt kialakult törékeny képződményeket. A napunk ezzel viszont még nem ért véget, A programunk Rozsnyón folytatódott, ahol a helyi bányászati múzeum kiállításain keresztül megtudhattuk, hogy milyen volt a bányászok élete. A rozsnyói főtér felé vezető utunkon megemlékeztünk Kossuth Lajosról, majd megkoszorúztuk nagy költőnk, Petőfi Sándor emléktábláját. Napunkat a szállásunkon hagyomány őrző íjászattal fejeztük be.


Az utolsó napon először Alsósztregovára utaztunk, ahol a Madách-kastélyban megismertük nagyköltőnk Madách Imre életét és megtekintettük a fő művének, Az ember tragédiájának szentelt kiállítást. A kastélytól egy rövid séta után megemlékeztünk Madách Imréről a kastélyparkban található síremléknél.

Alsósztregova után Fülek következett, ahol a vár bevétele előtt bejártuk a légvédelmi bunkert és megnéztük az ott kialakított kiállítást. A hűs túra után a város és a vár történetét ismerhettük meg a több szinten kronológiai sorrendben.

A füleki órák után utunk hazavezetett Kunszentmiklósra, hogy élményekkel telve készüljünk a másnapi tanévkezdésre.

Baksaysok II. Rákóczi nyomában 

HAT-KP-1-2021/1-000871
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul program keretében iskolánk hetedik évfolyamos általános iskolai osztálya sikeres pályázatot nyújtott be Felvidéki úti céllal.

2022. május 18-22. között utaztak ki, hogy a táj szépsége mellett elszakadt országrészünk történelmi jelentőségét is alaposabban megismerhessék. Sajnos a COVID járvány miatt a helyi diákokkal való találkozásra nem kerülhetett sor. Nem ismerhették meg egymás mindennapjait, szokásait.

Sűrű és egyben érdekes programban vehettek részt a diákok és az őket kísérő pedagógusok. Az első napon Fülek várának megtekintése után Rozsnyón töltöttek el egy kis időt a helyi bányászati múzeumban, majd egy rövid túra során felkapaszkodtak a Kálvária-dombra, ahonnan a Sajó-völgy panorámáját csodálhatták meg.

Berzétei szállásuk elfoglalása előtt felsétáltak Krasznahorka várához. A rövid séta közben megtekintették a vár alatti erdőben elhelyezett Andrássy emléktáblát. Este az újonnan megépült református árvaházban található szállásukon  íjászkodásban mérték össze tudásukat, ami különösen nehéz volt, hiszen a hosszú program miatt szürkületben került sor rá.

A második napon Kassa felé vették az irányt, ahol felkeresték Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói házának pontos másolatát és megkoszorúzták a fejedelem udvaron látható szobrát. A koszorúzás után egy rövid várostörténeti séta után a kassai dóm kriptájában himnuszunk eléneklésével megemlékeztek a nagyságos fejedelemről, valamint édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról és gróf Bercsényi Miklósról. A bensőséges pillanatok végeztével egy rövid szabadidőt kaptak, hogy erőt tudjanak gyűjteni a nap további részéhez. Buszra szállva Sáros várát vették be a kalandra éhes fiatalok, de a várhoz való feljutást nehezítette egy rövid gyalogtúra. A hegytetőre érve mindenki megpihent, voltak azonban olyanok, akik nem elégedtek meg ennyivel és meg szerették volna hódítani a vártornyot is. Helyi idegenvezetőjükkel egy rövid történelmi túrát téve felkaptattak a torony tetejére, ahonnan egészen a Zempléni hegységig el lehetett látni. A fárasztó túra végeztével visszatértek a buszhoz és egyúttal a szállásra is.

Harmadik napon a délelőttöt a Szádelői-völgy bebarangolásával kezdték, ami egy könnyed 11 km-es séta volt az erdő fáinak hűs árnyékában. Az előző naphoz hasonlóan volt néhány bátor jelentkező, akik felkapaszkodtak az egyik kilátó sziklára, hogy gyönyörködhessenek az eléjük táruló látványban. A túra után megtekintették Betléren az Andrássy mauzóleumot és egyúttal meg is koszorúzták Andrássy Franciska és Dénes sírját. A nap ezzel még nem fejeződött be: Csucsomra látogattak, ahol megtekintették és néhányan ki is próbálták, hogy milyen volt régen a bányászélet. A szálláson az osztály kézműves foglalkozáson vett részt, majd ezután vendéglátójuk Mudi Róbert nagytiszteletű úr mutatta be a berzétei református gyülekezet életét, valamint a középkori erődített vártemplomot.

Negyedik napjukon Késmárkon megtekintették az UNESCO Világörökség részét képző fatemplomot, majd az evangélikus templomban megkoszorúzták gróf Thököly Imre szarkofágját és elszavalták a szózatot. A koszorúzás után elsétáltak a főtérre, ahol néhányan megismerkedtek belülről is a szégyenketreccel, majd a jó időben fagyizással töltöttek el egy kis időt. A rövidre szabott szabadidő után a vár felé vették az irányt, ahol megkoszorúzták Thököly Imre gróf ezévben leleplezett lovasszobrát. A vár udvarán egy rövid történelmi kitekintésben volt részük mielőtt buszra szállva Lőcsére indultak tovább. Lőcsén egy rövid séta után a városkaputól megtekintették a régi városházát és termeit végigjárva megismerhették történetét. A város után a Mária-hegyre kapaszkodtak fel, ahol a Mária templom tövében található réten elcsendesedve gyönyörködhettek a Szepesség lenyűgöző panorámájában. A nap utolsó programja a márkusfalvi Máriássy kastély meglátogatása volt, ahol megtekintették a nyári-lak gyönyörű freskói alatt az egyedülálló billentyűs hangszerkiállítást, valamint a kastélyt és a benne található kiállítást. A kiállítások után felsétáltak a falu felett magasodó vár romjaihoz.

Az utolsó napon a szállást elhagyva a Szilicei fennsíkon egy rövid erdei séta során felkeresték a szilicei jégbarlangot, majd Rimaszombatra utaztak, ahol először megtekintették Ferenczy István szobrászművész sírhelyét, majd a református templomban a város és a gyülekezet rövid történetét hallgathatták meg. A templomi látogatásukat iskolánk himnuszának eléneklésével zárták. Kirándulásuk záró mozzanata a Gömöri múzeum felkeresése volt, ahol megtekintették a Gömörség történetét bemutató tárlatokat.

Délután már fáradtan, de élményekkel telve indultak haza.

Baksays Gimnazisták II. Rákóczi nyomában 

HAT-KP-1-2021/1-000985

Hetedik évfolyamunk gimnáziumi osztálya Felvidéket megcélozva adott be pályázatot a Határtalanul program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé, melyet meg is nyertek, akárcsak általános iskolai társaik. A kirándulás a COVID járvány árnyékában nagy bizonytalanságok és időpontmódosítás mellett került megszervezésre 2022. május 18-22. között.  A pandémia okán sajnos a helyi diákokkal való kapcsolatfelvétel nem jöhetett létre.

Kunszentmiklósi indulásuk után az első napon az idegenvezetőjükkel való rövid ismerkedés után útjuk először Fülekre vezetett, ahol a vár bemutatása után megtekinthették azt és a benne található állandó és ideiglenes kiállításokat. A füleki kitérő után Rozsnyón a bányászati múzeumban ismerkedtek a bányászat történetével és eszközeivel. A múzeum után elsétáltak a főtérre, majd a Kálvária-dombra felkapaszkodva a Sajó völgyének panorámájában merülhettek el. 

Utolsó programként a szállás elfoglalása előtt Krasznahorka várához sétáltak fel ami közben megtekintették a vár alatti erdőben elhelyezett Andrássy emléktáblát is.  A hosszú nap végén berzétei szállásukon kézműves foglalkozáson vehettek részt.

A második napon Kassa városában Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói házának pontos másolatát látogatták meg, ahol megkoszorúzták az udvaron látható szobrát. A koszorúzás után a kassai dóm kriptájában himnuszunk eléneklésével megemlékeztek a nagyságos fejedelemről, édesanyjáról és gróf Bercsényi Miklósról. A feltöltődést és erőgyűjtést elősegítő rövid szabadidő után buszra szálltak és hegymenetben bevették a sárosi várat. A hegytetőre érve mindenki pihent egy kicsit, voltak azonban olyanok, akik többre vágytak és meghódították a vártornyot is, aminek tetejéről egészen a Zempléni hegységig el lehetett látni. 

Harmadik nap délelőttjén a Szádelői-völgyben egy könnyed 11 km-es séta volt az erdő árnyékában. Néhányan idegenvezetőnk bátorítására és vezetésével felkapaszkodtak az egyik kilátó sziklára ahonnan be lehetett látni az egész völgyet. A túra után Betléren az Andrássy mauzóleumban megkoszorúzták Andrássy Franciska és férje gróf Andrássy Dénes sírját. A napi programot Csucsomon folytatták a bányász tanösvény meglátogatásával. A szállásra visszatérve diákjainkat már várták az íjászkodás fortélyaival.

Negyedik napon Késmárkon folytatták, megtekintve az UNESCO Világörökség részét képző fatemplomot, illetve az evangélikus templomban  gróf Thököly Imre szarkofágjának  megkoszorúzásával. A főtéren többen is meglátogatták a szégyenketrecet, majd a napfényes időben fagyiztak egy kicsit. A szabadidő végeztével után a vár mellett megkoszorúzták Thököly Imre gróf frissen felállított lovasszobrát. Buszra szállva Lőcsére utaztak, itt megtekintették a régi városházát és közben megismerték történetét. A városnézés után a Mária-hegyen található templom tövében található réten egy rövid időre elcsendesedve gyönyörködtek az eléjük táruló lenyűgöző panorámában. A nap végén Márkusfalvára látogattak a Máriássy kastélyhoz, megtekintve az itteni kiállításokat. A kiállítások megtekintése után felbaktattak az egykori vár romjaihoz, majd mielőtt visszatértek volna a buszhoz lehetőségük volt egy fagyival lehűteni magukat.

Az utolsó napon elbúcsúztak szállásuktól és a Szilicei fennsíkon egy könnyű erdei sétatúrán felkeresték a jégbarlangot. A napot Rimaszombaton folytatták, ahol a református templomban megtekintették Ferenczy István szobrászművész sírhelyét, majd a város és a gyülekezet rövid történetét ismerték meg, amit iskolánk himnuszának eléneklésével zártak. A program zárásaként felkeresték a Gömöri múzeumot, ahol megtekintették a Gömörség történetét bemutató tárlatokat.

Fáradtan, de egyben izgatottan szálltak buszra és indultak haza.